Koła naukowe - lista


STUDENCKIE KOŁO RADIOLOGICZNE

Opiekun koła: Dr med. Izabela Herman-Sucharska

Przewodniczący koła: Kamila Sprężak
e-mail: kamsprezak@onet.eu

Opis działalności koła:

Badania prenatalne płodów za pomocą rezonansu magnetycznego. Ocena porównawcza MR i ultrasonografii wewnątrzmacicznej. Współpraca z innymi klinikami UJ CM w celu weryfikacji klinicznej wyników diagnostyki obrazowej.


Strona www:Powrót do listy