Koła naukowe - lista


SKN PRZY PRACOWNII STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ UJ CM IS

Opiekun koła: Dr n. med. Joanna Słowik

Przewodniczący koła: Agnieszka Mazur
e-mail: agamazur00@wp.pl mlody.stomatolog@wp.pl

Opis działalności koła:

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Stomatologii Dziecięcej CMUJ IS powstało w roku 2005. Ostatnie osiągnięcia naukowe to prezentacja prac na konferencjach naukowych w dniach 3-5.04.2008 w Łodzi i Krakowie:

  1. "Trzyletnia analiza zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym wykonywanych w IS CMUJ w Pracowni Stomatologii Dziecięcej" Autorzy: Wojnarowska K., Stopa A. Opiekun pracy: Joanna Słowik, D. Fijał ( Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie)
  2. "Identification of orthodontics abnormalities by means of simple Visual scale" Autorzy: J.Słowik, K.Jankowska (Konferencja "Juvenes pro Medicina" w Łodzi)

Aktualnie prowadzone są badania mające na celu ocenę stopnia adaptacji populacji polskich lekarzy stomatologów do nowych technik leczenia endodontycznego.


Strona www:Powrót do listy