Koła naukowe - lista


SKN TELEMEDYCYNY I BIOCYBERNETYKI UJ CM

Opiekun koła: Mgr Wiesław Pyrczak, Mgr inż. Krzysztof Sarapata

Przewodniczący koła: Artur Dobosz
e-mail: donarturro@gmail.com

Opis działalności koła:

Problematyka pracy Koła skupia się na popularyzacji wykorzystania technik informacyjnych, współorganizowaniu seminariów, opracowywaniu aplikacji telemedycznych wspomagających proces nauczania, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji diagnostycznych, synkretyzmie cybernetycznym w zastosowaniu telemedycznym.
SKN prowadzi Sesję Telemedycyny i Biocybernetyki UJCM Konferencji www.stn.cm-uj.krakow.pl wraz z transmisją do Internetu z w/w sesji oraz warsztatów chirurgicznych.
Działalność SKN ma charakter integrujący środowisko studenckie UJCM, UJ oraz innych Uczelni Wyższych Krakowa (m.in. AGH, UR).


Strona www: http://www.telemedycyna.cm-uj.krakow.pl/Powrót do listy