Koła naukowe - lista


TOKSYKOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE

Opiekun koła: Dr Maciej Gawlik

Przewodniczący koła: Daria Stańczyk
e-mail: dariastanczyk@wp.pl

Opis działalności koła:

Przedmiotem zainteresowania Koła są zagadnienia z zakresu współczesnej toksykologii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów oksydacyjnych, a także przeciwdziałanie im z wykorzystaniem potencjału związków naturalnych (polifenole, herbaty, wina).
Tematyka była wielokrotnie prezentowana na zjazdach Studenckich Kół Naukowych.
W bieżącym roku akademickim planowane jest pogłębienie wiedzy w dziedzinie toksykogenomiki.


Strona www:Powrót do listy