Koła naukowe - lista


SKN PRZY KLINICE CHOROBY WIEŃCOWEJ INSTYTUTU KARDIOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Przewodniczący koła: Michał Andres
e-mail: mandres@o2.pl

Opis działalności koła:

Nasze koło naukowe skupia w tym roku studentów od 3- go do 6 -go roku Wydziału Lekarskiego. W zakresie działalności koła znajdują się zarówno praca naukowa jak i praktyka kliniczna ( analiza przypadków klinicznych, doskonalenie umiejętności badania pacjentów, interpretacja wyników badań diagnostycznych).
Do głównych tematów badawczych należy problematyka między innymi kardiodiabetologii, choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego oraz ostrych zespołów wieńcowych.


Strona www:Powrót do listy