Koła naukowe - lista


SKN PRZY ZAKŁADZIE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Opiekun koła: Dr n. med. Beata Piórecka, Mgr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Przewodniczący koła: Anna Lubas
e-mail: alubas@wp.pl

Opis działalności koła:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka zajmuje się przygotowaniem studentów kierunku Zdrowie Publiczne oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa do prowadzenia badań oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup ludności. Wśród obszaru zainteresowań badawczych znajdują się także tematy związane z bezpieczeństwem żywności, głównie dietetycznymi środkami spożywczymi, używkami oraz zaburzeniami wywołanymi nieprawidłowym żywieniem (niedożywienie, otyłość, cukrzyca typu II itp.)
Aktywnie promujemy zasady zdrowego odżywiania się wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum. Od momentu powstania Koła czynnie uczestniczymy w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uczelni Medycznych, a także w innych konferencjach naukowych w kraju. Studenci działający w Kole realizowali własne badania w ramach grantów studenckich STN oraz uczestniczyli w pracach badawczych Zakładu.


Strona www:Powrót do listy