Informacje

Czym są Koła Naukowe?

Studenckie Koła Naukowe

  • są to jednostki działające przy Katedrze, Zakładzie, czy Instytucie
  • skupiają studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie
  • inicjatywa należy do studentów!
  • wyznaczony przez Kierownika Katedry Opiekun Koła czuwa nad merytoryczną stroną działalności
  • działalność Kół Naukowych zawsze wspierana jest przez akceptacje i pomocną dłoń Zarządu STN UJ CM

UWAGA: Z przykrością informujemy, że od roku akademickiego 2007/2008 zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym stażyści nie mogą być członkami Studenckich Kół Naukowych.