Rejestracja do SKN 2023/2024

INFORMATOR: Informator SKN 23 24

LISTA SKN:  

REGULAMIN: Regulamin SKN PL statute of SKN English version

RODO:  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ LIST CZŁONKÓW DLA PRZEWODNICZĄCYCH: Formularz 23/24 

ZGODA NA DZIAŁALNOŚĆ KOŁA: Zgoda na dzialalnosc SKN 2023/2024

 

 

W celu dołączenia do koła w trakcie trwania roku akademickiego, należy uzupełnić Formularz zgody podpisanej zarówno przez Opiekuna, jak i Przewodniczącego danego koła- można przesłać skan na mail STN UJCM lub przynieść do siedziby

 

W celu otrzymania zaświadczenia o członkostwie w kole naukowym (we wszystkich przypadkach niezwiązanych z otrzymaniem dofinansowania wyjazdu konferencyjnego), prosimy o przesłanie zaświadczenia podpisanego przez Opiekuna koła na adres mailowy stn@cm-uj.krakow.pl – podpisany dokument zostanie zwrotnie przesłany w formie skanu, istnieje również możliwość otrzymania papierowego oryginału

 

Wszystkie formularze można znaleść w zakładce „Dokumenty”

 

Skip to content