Granty Studenckie

GRANTY 2023/2024

🩺Kolejna edycja Grantów Studenckich!!!🩺

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia się przez formularz Forms od dziś do 15 grudnia 2023. Maksymalna kwota dofinansowania o którą można wnioskować to 6500 zł.💵

Zmiana terminu: można składać zgłoszenia do 15 grudnia 2023

👥Kategorie do zgłaszania projektów badawczych:
▫️ nauki podstawowe
▫️ nauki zabiegowe
▫️ nauki niezabiegowe
▫️ nauki o zdrowiu
▫️ stomatologia
▫️ nauki farmaceutyczne

O szczegółach i wymaganiach można przeczytać w regulaminie na naszej stronie internetowej, w zakładce regulaminy

REGULAMIN GRANTÓW

LINK DO REJESTRACJI

 

Dodatkowe informacje:

 

  • „Czy praca oryginalna posiada zgodę Komisji Bioetycznej lub Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Collegium Medicum? (jeśli dotyczy). W sytuacji, gdy wniosek do właściwej Komisji nie został jeszcze dostarczony, grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku na najbliższe posiedzenie komisji i przekazanie potwierdzenia złożenia dokumentów – na adres email STN oraz w wersji papierowej do siedziby STN. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku wniosek o Grant zostanie odrzucony.”

 

 

 

Edycja Grantów Studenckich 2022/23

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że proces oceny nadesłanych wniosków grantowych dobiegł końca.

Dofinansowanie zostało przyznane następującym inicjatywom studenckim:

Kategoria Tytuł projektu badawczego Skład zespołu badawczego Opiekun projektu Koło naukowe Przyznana kwota dofinansowania
nauki farmaceutyczne

 

Ocena aktywności przeciwzapalnej ekstraktów mycelialnych wybranych gatunków grzybów leczniczych w testach na liniach komórkowych mikrogleju SIM-A9 – badanie screeningowe w patomechanizmie depresji

 

Kamil Hnatyk

Mariola Gembacz

Joanna Karnafał

prof. dr hab. Bożena Muszyńska

SKN Biotechnologii roślin i grzybów leczniczych

6200

nauki farmaceutyczne

 

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów komórkowych działania przeciwdepresyjnego dualnych ligandów 5-HT6 i SERT w mózgu szczura

 

Alicja Radzimska

Wiktoria Sajdok

Aleksandra Smoleń

dr Agata Siwek

SKN Badań nad Receptorami

6500

nauki niezabiegowe

 

Analiza porównawcza serii pomiarów morfometrycznych wybranych struktur mózgu pacjentów z chorobą Huntingtona w poszukiwaniu niewykazanych wcześniej zmian radiologicznych

 

Antoni Cierniak

Michał Piotrowski

Paulina Więcławek

Jakub Jucha

Julianna Dąbrowa

dr Piotr Walecki

SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki

5870

nauki o zdrowiu

 

Innowacyjne podejście do ograniczenia upadków u osób starszych – zaprojektowanie metody pomiarowej i badawczej służącej do identyfikacji i ograniczenia barier zewnętrznych sprzyjających upadkom

 

Hubert Borecki

Tomasz Kozioł

dr Piotr Walecki

SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki

6500

nauki podstawowe

 

Wykorzystanie nowoczesnych technik rekonstrukcji tkankowej w celu opracowania metody realistycznej rekonstrukcji struktur anatomicznych w oparciu o badania obrazowe

 

Jakub Batko

Radosław Chmiel

 

prof. dr hab. Mateusz Hołda

SKN Anatomii

6500

nauki podstawowe

 

Markery przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w korelacji z właściwościami mechanicznymi komórek raka prostaty i pęcherza

 

Kacper Dykas

Dominika Felke

Mateusz Wylaź

dr hab. prof. UJ Joanna Dulińska-Litewska

SKN Biochemii Lekarskiej

6500

nauki zabiegowe Weryfikacja przydatności wykładników klinicznych, ultrasonograficznych oraz bioelektrycznych w rozpoznawaniu zespołu kruchości i sarkopenii w grupie osób ≥65 roku życia poddawanych zabiegowi operacyjnemu

Apolonia Miążek

Jerzy Krzeszowiak

Alicia del Carmen Yika

Kuba Kupniewski

Sabina Kolawa

Natalia Zmysłowska

dr hab. prof. UJ Jakub Kenig

SKN przy I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM

5000

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy wszystkim studentom za nadesłane prace!

Mamy nadzieję, iż nagrody przyczynią się do dalszego rozwoju naukowego naszych studentów i sprawią, że członkostwo w kołach naukowych UJ CM będzie dla wszystkich jeszcze bardziej atrakcyjne. Do końca grudnia br. kierownicy zespołów badawczych nagrodzonych projektów zostaną poinformowani drogą mailową o dalszym postępowaniu.

 

Lista wszystkich przesłanych prac w tegorocznej edycji konkursu

Porównanie właściwości ochronnych deksrazoksanu i pochodnej kwasu cynamonowego w modelu kardiomiocytów uszkodzonych doksorubicyną

Biotransformacja dekstrometorfanu i paracetamolu przez grzyby środowiskowe z rodzaju Cunninghamella, ocena ekotoksyczności i cytotoksyczności powstałych metabolitów

Porównanie wybranych modeli in vitro i in silico w badaniach nad metabolizmem leków przeciwdepresyjnych sertraliny i wenlafaksyny

Opracowanie i walidacja metody analitycznej oznaczania metotreksatu w próbkach krwi pobieranych za pomocą techniki VAMS® (absorpcyjnego mikropróbkowania wolumetrycznego)

Kultury mycelialne grzybów leczniczych – źródło związków o działaniu depigmentacyjnym

Ocena aktywności przeciwzapalnej ekstraktów mycelialnych wybranych gatunków grzybów leczniczych w testach na liniach komórkowych mikrogleju SIM-A9 – badanie screeningowe w patomechanizmie depresji

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów komórkowych działania przeciwdepresyjnego dualnych ligandów 5-HT6 i SERT w mózgu szczura.

Walidacja i optymalizacja metody oznaczania powinowactwa ligandów do białka translokatorowego TSPO

Ocena stopnia nasilenia procesu włóknienia miokardium i jego związku z cukrzycą typu 2 w niewydolności serca z poprawioną frakcją wyrzutową (HFimpEF) – badanie pilotażowe

Analiza porównawcza serii pomiarów morfometrycznych wybranych struktur mózgu pacjentów z chorobą Huntingtona w poszukiwaniu niewykazanych wcześniej zmian radiologicznych

Multimodalna wizualizacja danych: stworzenie prototypu bazy danych opartej na konstrukcji modeli 3D na podstawie analizy przypadków klinicznych z obszaru kardiologii

Ocena zasobów, kompetencji osobistych, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz poziom wypalenia zawodowego u diabetologów z całej Polski

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w fizjoterapii. Zaprojektowanie aplikacji do rehabilitacji pacjentów neurologicznych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości

Innowacyjne podejście do ograniczenia upadków u osób starszych – zaprojektowanie metody pomiarowej i badawczej służącej do identyfikacji i ograniczenia barier zewnętrznych sprzyjających upadkom

Porównanie procesu przyswajania wiedzy anatomicznej między wykorzystaniem technologii immersyjnych mieszanej rzeczywistości z użyciem urządzenia HoloLens 2, a metodą Clay-based modeling (CBM)

Ocena ekspresji genów wybranych receptorowych kinaz tyrozynowych i białek sygnalizacyjnych na poziomie transkryptu i białka pod wpływem dovitinibu (TKI-258) i powstałego kompleksu z nośnikiem o charakterze supramolekularnym w komórkach nowotworu pęcherza moczowego

Wykorzystanie nowoczesnych technik rekonstrukcji tkankowej w celu opracowania metody realistycznej rekonstrukcji struktur anatomicznych w oparciu o badania obrazowe

Poszukiwanie sposobów hamowania proliferacji komórek nowotworowych melanomy WM266 na drodze desulfuracyjnych przemian L-cysteiny

Wpływ miejscowej, przezskórnej zmiany temperatury zatoki szyjnej na wrażliwość baroreceptorów u człowieka

Markery przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w korelacji z właściwościami mechanicznymi komórek raka prostaty i pęcherza

Weryfikacja przydatności wykładników klinicznych, ultrasonograficznych oraz bioelektrycznych w rozpoznawaniu zespołu kruchości i sarkopenii w grupie osób ≥65 roku życia poddawanych zabiegowi operacyjnemu

Plastyka pierścienia mitralnego, a wymiana zastawki mitralnej – ocena wpływu doboru metody leczenia oraz wielkości implantu na rozmieszczenie sił ściągających pierścień mitralny oraz ucisk naczyń wieńcowych w warunkach przedoperacyjnych z wykorzystaniem rekonstrukcji modeli trójwymiarowych

Wydruki 3D – wpływ wykorzystania taktylnych modeli anatomicznych na procesy przyswajania wiedzy u studentów kierunków medycznych

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu za rok!

Skip to content